2020 Live Scoring

131st University Golf Match at Muirfield

 

FRIDAY FOURSOMES
OXFORD CAMBRIDGE
v
v
v
v
v
SATURDAY SINGLES
OXFORD CAMBRIDGE
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
RESULT
OXFORD v CAMBRIDGE